วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556


การทำ VPN Server PPTP
1.
ไปที่ PPP แทป Profiles

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/v1.jpg

    1.1.
ตั้ง ชื่อ profile VPN2
    1.2. Local Address 192.168.9.1
    1.3. Remote Address 192.168.9.100
    1.4. Use Encryption = Yes

2.
ไปที่ แทป Secret
    2.1.
ตั้ง User Password ที่จะใช้ Login
    2.2.
เลือก Profile ที่สร้างไว้ VPN2

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/v2.jpg

3.
ไปที่ แทป Interface กดเพิ่ม PPTP Server

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/v3.jpg

4.
ตั้งชื่อ Interface และ ใส่ user ที่สร้างไว้

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/v4.jpg

5.
กด ปุ่ม PPTP Server แล้ว ทำเครื่องหมายถูกที่ Enabled

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/v5.jpg

สร้างการเชื่อมต่อแบบ VPN PPTP กับ PPTP Server


Microsoft Windows XP 

เข้าเมนู Start -> Connect To -> Show all connections
 
กดสร้างการเชื่อมต่อที่ Create a new connection

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/n1.jpg

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/n2.jpg
จากนั้นกดปุ่ม Next

เลือก Connect to the network at my workplace จากนั้น กดปุ่ม Next

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/n3.jpg

เลือก Virtual Private Network connection จากนั้นกดปุ่ม Next

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/n4.jpg

ใส่ชื่อการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ  จากนั้น กดปุ่ม Next

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/n5.jpg

PPTP Server Address
ให้ใส่  DDNS ที่ สร้างขึ้นไว้ครับ จากนั้น กดปุ่ม Next

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/n6.jpg

ขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อ เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นกดปุ่ม Finish

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/n7.jpg

จากนั้น กำหนด Username และ Password ที่ได้สร้างไว้ที่ PPTP Server 

คำอธิบาย: http://www.easynetwork.co.th/images/manual/n8.jpg
.

DDns config ไว้เพื่อแทน IP Public ครับ 

ส่วน 
1.2. Local Address 192.168.9.1
1.3. Remote Address 


computer
ที่ทำการ remote เข้ามา จะได้ IP 192.168.9.100

RB
จะเป็น IP 192.168.9.1 ครับ

ที่มา : esynetwork.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น