วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

webserver ddns autoupdate mikrotik

หลังจากที่ ตั้งค่า ddns เพื่อเชื่อมต่อกับ mikrotik แล้ว ตามหัวข้อ http://boonkongbb.blogspot.com/2013/03/ddns-noip-mikrotik.html

ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าให้ ddns update auto เพื่อให้สามารถเข้า web server ได้ซึ้ง ddns ต้องถูกต้อง มาดูเลยแล้วกัน

1. ไปที่ System --> Scripts แล้วคลิกเครื่องหมาย บวก
เพิ่ม สคริปดังนี้

 :local addr [/ip address get [/ip address find interface=pppoe-out1] address]
/ip firewall nat set [/ip firewall nat find comment="#Forword Port Web Server"] dst-address=[:pick $addr 0 ([:len $addr]-3)

]

2.ไปที่ ip --> firewall --> nat --> คลิกเครื่องหมาย บวก
กำหนดค่าดังรูป
สังเกตุ ตรง comment
ชื่อจะต้องตรงกับ หัวข้อที่ 1


To Address กำหนดหมายเลข ip webserver 
to port : 80


# จบการตั้งค่า webserver ddns autoupdate mikrotik

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น