วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Mikrotik : หยุด Bittorent 100%

/ip firewall layer7-protocol
add name=.Bittorrent regexp="^(\\x13bittorrent protocol|azver\\x01\$|get /scra\
    pe\\\?info_hash=get /announce\\\?info_hash=|get /client/bitcomet/|GET /dat\
    a\\\?fid=)|d1:ad2:id20:|\\x08'7P\\)[RP]"

/ip firewall filter
add action=add-src-to-address-list address-list=-Bit-Addr \
    address-list-timeout=1m chain=forward disabled=no dst-address-list=\
    !-Bit-Addr-Unblock hotspot="" p2p=bit-torrent src-address=192.168.88.1/21 \
    src-address-list=!-Bit-Addr-Unblock
add action=add-src-to-address-list address-list=-Bit-Addr \
    address-list-timeout=1m chain=forward disabled=no dst-address-list=\
    !-Bit-Addr-Unblock dst-address-type="" layer7-protocol=.Bittorrent \
    src-address=192.168.88.1/21 src-address-list=!-Bit-Addr-Unblock \
    src-address-type=local
add action=drop chain=forward disabled=no dst-port=!80,443 protocol=tcp \
    src-address-list=-Bit-Addr
add action=drop chain=forward disabled=no protocol=udp src-address-list=\
    -Bit-Addr

ที่มา : http://mikrotikclub.com/board/index.php/topic,1237.75.html