วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

mikrotik block bittorrent

แบบนี้ใช้อยู่ OK มาก
** Update 27-03-2013 **

** L7 **
โค๊ด:
/ip firewall layer7-protocol
add name=.Bittorrent regexp="^(\\x13bittorrent protocol|azver\\x01\$|get /scra\
    pe\\\?info_hash=get /announce\\\?info_hash=|get /client/bitcomet/|GET /dat\
    a\\\?fid=)|d1:ad2:id20:|\\x08'7P\\)[RP]"

 ** Filter **
** 172.16.0.0/21 < คือวงของเราเองครับ **
** !80,443 ** อันนี้สามารถเพิ่ม port ที่ต้องการให้ผ่านได้ครับ
โค๊ด:
/ip firewall filter
add action=add-src-to-address-list address-list=-Bit-Addr \
    address-list-timeout=1m chain=forward disabled=no dst-address-list=\
    !-Bit-Addr-Unblock hotspot="" p2p=bit-torrent src-address=172.16.0.0/21 \
    src-address-list=!-Bit-Addr-Unblock
add action=add-src-to-address-list address-list=-Bit-Addr \
    address-list-timeout=1m chain=forward disabled=no dst-address-list=\
    !-Bit-Addr-Unblock dst-address-type="" layer7-protocol=.Bittorrent \
    src-address=172.16.0.0/21 src-address-list=!-Bit-Addr-Unblock \
    src-address-type=local
add action=drop chain=forward disabled=no dst-port=!80,443 protocol=tcp \
    src-address-list=-Bit-Addr
add action=drop chain=forward disabled=no protocol=udp src-address-list=\
    -Bit-Addr

** Address List Unblock Bit ** << ip 172.16.0.21 เปลี่ยนเป็นเครื่องที่ต้องการให้ Pass >>
** 172.16.0.xx << ตัวอย่างหากต้องการมากว่า 1 เครื่อง **
** 172.16.0.0/21 << แบบนี้คือทั้ง วงครับ **

/ip firewall address-list
add address=172.16.0.21 disabled=no list=-Bit-Addr-Unblock
add address=172.16.0.22 disabled=no list=-Bit-Addr-Unblock
add address=172.16.0.23 disabled=no list=-Bit-Addr-Unblock
add address=172.16.0.2x disabled=no list=-Bit-Addr-Unblock
** สีแดงคือจุดเพิ่ม IP เครื่องที่ต้องการให้โหลดได้ครับ **

แบบนี้ใคร โหลดบิท ก็ใช้งานได้แค่เวป อย่างเดียวครับ

*** เครดิต คุณ yod sysnetcenter & Kridsada  สำหรับแนวทางครับ***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น