วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Update Join Sql

update `hipdata` h right join pttype_bb pb on h.cid=pb.`3420900078775` set moi_status="OFC",pttype='26' ;

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น