วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การติดตั้ง webminWebMin เป็นซอฟต์แวร์สำหรับช่วย Admin ในการดูแลระบบผ่านทางเวปเพจ โดยในปัจจุบัoสนับสนุน
- การจัดการบัญชีผู้ใช้
- การจัดการ log file
- การจัดการระบบไฟล์
- การจัดการ LDAP
- การจัดการ server program หลายโปรแกรม เช่น
       * Apache httpd
       * BIND DNS Server
       * DHCP Server
       * Sendmail

WebMin สนับสนุนการเพิ่มเติม Plug-in เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองได้
- ดาวน์โหลด WebMin RPM จากเวปไซต์ www.webmin.com
http://webmin.com/cgibin/redirect.cgi/install/http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.240-1.noarch.rpm

ติดตั้ง RPM ลงในระบบโดยใช้คำสั่ง rpm
- rpm -Uvh webmin-1.240-1.noarch.rpm  หรือจะใช้งาน File Browser ใน X-Windows ก็ได้
WebMin จะทำงานอยู่ที่พอร์ท 10000 โดยผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้โดยเปิด Web Browser ไปที่ http://<ชื่อ host>:10000

Server นั้นๆต้องเปิดพอร์ท 10000 ที่ระบบไฟร์วอลล์ด้วย
- Linux Distribution ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะติดตั้งมาพร้อมกับระบบ Firewall ซึ่งต้องเปิดพอร์ท 10000 เพื่ออนุญาตให้ใช้งาน WebMin ได้รันคำสั่ง system-config-securitylevel หรือเลือกที่ System Settings -> security level เพื่อปรับแต่งคอนฟิกของระบบ firewall ให้อนุญาตให้ใช้งานพอร์ท 10000 ได้