วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Command Linux


คำสั่ง Linux
1. cat /proc/meminfo  อันนี้แสดงรายละเอียดการใช้  memory  ของเรา

2. free -m  อันนี้ดูว่าเรามี mem เหลือเท่าไหร่
3. du -h -s /*  อันนี้ดูพื้นที่แต่ละ  folder  ในระบบ  linux
4. df -k  ดูว่าแต่ละ partition เราใช้งานไปอย่างไร่
5. iftop -i eth1 ใช้ตรวจดูปริมาณการใช้ internet
6. ntpdate th.pool.ntp.org ปรับเวลาให้ชี้ไปตามเว็บ th.pool.ntp.org
7. dmesg คำสั่งเช็คดูสถานะและอุปกรณ์ทั้งหมด
8. df -h คำสั่งดูพื้นที่ HDD
9. top ดู RAM และการใช้งาน cpu

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น