วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อเน็ตหลุด....ท่านไม่ต้องโทรมานะครับ เดี๋ยวมันก็มาเอง


เมื่อเน็ตหลุด....ท่านไม่ต้องโทรมานะครับ เดี๋ยวมันก็มาเอง

==================================
/ip firewall nat
add action=redirect chain=dstnat comment="Redirect to Proxy" disabled=yes dst-port=80 protocol=tcp to-ports=8080
/ip proxy
set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=unlimited max-client-connections=600 \
max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
/ip proxy access
add action=deny disabled=no dst-port="" redirect-to=192.168.88.1/hotspot/netdown.html
/tool netwatch
add disabled=no down-script=":log error \"ISP Link seems to be DOWN , ENABLING redirection to proxy so users will see mainteneace page / zaib\"\r\
\n/ip firewall nat enable [find comment=\"Redirect to Proxy\"]" host=8.8.8.8 interval=5s timeout=1s up-script=":log error \"ISP Link seems to be UP again , Disa\
bling redirection to proxy so users internet will start work again. / zaib\"\r\
\n/ip firewall nat disable [find comment=\"Redirect to Proxy\"]\r\
\n"
ืั
ที่มา : เปียโน ไร้คอร์ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น